Bàn chân sắt V4 50

Kích thước:

  • D x R x C
  • 80 x 50 x 75 : 390.000đ/cái
  • 100 x 50 x 75 : 480.000đ/cái
  • 120 x 50 x 75 : 580.000đ/ cái
  • 140 x 50 x 75 : 680.000đ/cái
  • 160 x 50 x 75 : 780.000đ/cái

Chiều dài mặt bàn thêm 20cm thêm 100.000đ

Mặt bàn 25li cộng thêm  50.000đ đến 150.000đ