[ux_banner height=”400px” bg_color=”rgb(177, 0, 0)” effect=”confetti”] [text_box width=”69″ width__sm=”80″ position_x=”50″ position_y=”50″]

Tri ân khách hàng

GIẢM GIÁ LÊN TỚI 20%

[ux_countdown size=”307″ color=”light” bg_color=”rgba(255, 255, 255, 0.86)” year=”2019″ month=”11″ day=”6″ time=”00:00″ t_week=”Tuần” t_day=”Ngày” t_hour=”Giờ” t_min=”Phút” t_sec=”Giây”] [/text_box] [/ux_banner] [row h_align=”center”] [col span=”8″ span__sm=”12″ align=”center”]

các kích thước bàn Áp dụng giảm giá

100×50 – 100×60 – 120×60

[/col] [/row] [title style=”bold-center” text=”Sản phẩm giảm giá”] [gap height=”54px”] [title style=”bold-center” text=”Sản phẩm khác”] [ux_product_categories type=”masonry” columns=”5″ depth=”1″ depth_hover=”5″]